Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

W 2000 roku ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej, w tym pracy w bankowości zajmowałem się w szczególności problematyką zabezpieczeń i windykacji wierzytelności bankowych. Kilkuletnia praktyka pozwoliła mi na uzyskanie niezbędnej wiedzy i zdobycie doświadczenia w tym zakresie.

  Ukończone szkolenia i aplikacje:

 • Jakość obsługi klienta w banku - rok 1998
 • Analiza wniosków kredytowych małych firm - rok 2000
 • Windykacja należności bankowych - rok 2000
 • Windykacja wierzytelności bankowych - rok 2000
 • Formy dochodzenia należności banku w drodze postępowania windykacyjnego - rok 2001
 • Oszustwa kredytowe - rok 2001
 • Kredyty trudne - windykacja wierzytelności bankowych - rok 2001
 • Restrukturyzacja trudnych kredytów z uwzględnieniem nowego prawa upadłościowego - rok 2003
 • Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych i dochodzenie roszczeń przez banki - rok 2004
 • Planowane wymagania w zakresie adekwatności kapitałowej oraz ich wpływ na funkcjonowanie banków (Nowa umowa kapitałowa BAZYLEA 2) - rok 2005
 • Zabezpieczenie spłaty kredytów bankowych i windykacja należności ze szczególnym uwzględnieniem realizacji prawnych form zabezpieczenia kredytu - rok 2005
 • Bank wierzyciel w nowym prawie upadłościowym i naprawczym; realizacja uprawnieo uczestnika postępowao: upadłościowego i naprawczego - rok 2005
 • Windykacja wierzytelności bankowych - sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych - rok 2005
 • Profesjonalna obsługa klienta i nowoczesne techniki sprzedaży usług bankowych - rok 2007
 • Aplikacja adwokacka - lata 2010-2012
 • Wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie - rok 2017